Ви претставуваме пријатни канцеларии кои ги замаглуваат границите помеѓу просторот за работа и оној дома, од простории моделирани на апартмани на Airbnb, до работно место со просторија за дремка, обоена во црно.

Objective Subject office, GRT Architects, Америка

10 канцеларии кои повеќе се чувствуваат како дом, отколку како работен простор

Airbnb San Francisco headquarters, Airbnb, Америка

10 канцеларии кои повеќе се чувствуваат како дом, отколку како работен простор

Kinfolk offices, Norm Architects, Данска

10 канцеларии кои повеќе се чувствуваат како дом, отколку како работен простор

IKEA creative hub, Nanna Lagerman, Шведска

10 канцеларии кои повеќе се чувствуваат како дом, отколку како работен простор

Eventbrite offices, Rapt Studio, Америка

10 канцеларии кои повеќе се чувствуваат како дом, отколку како работен простор

Muxin office, Muxin, Кина

10 канцеларии кои повеќе се чувствуваат како дом, отколку како работен простор

Masquespacio studio, Masquespacio, Шпанија

10 канцеларии кои повеќе се чувствуваат како дом, отколку како работен простор

Memocorp office, The Stella Collective, Австралија

10 канцеларии кои повеќе се чувствуваат како дом, отколку како работен простор

Fjord office, Joanna Laajisto, Финска

10 канцеларии кои повеќе се чувствуваат како дом, отколку како работен простор

Ansarada office, Those Architects, Америка

10 канцеларии кои повеќе се чувствуваат како дом, отколку како работен простор

Остави одговор

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.